Súčastnosť

Našu obec Šambron z vrchnej strany obklopujú Levočské vrchy. Dedinka má najdlhšiu susednú hranicu s obcou Jakubany. Ďalej susedí s obcou Plavnica a Hromoš z dolnej strany. Zo sabinovskej strany je našim susedom obec Bajerovce. V obci sa nachádza veľké množstvo lúk, pasienkov, pohorí... Najvyšší bod Levočského pohoria z našej strany je vrch nazývaný „Siminy“ s nadmorskou výškou cca 1280 m.

Súčasný počet obyvateľov obce je 412 ľudí.

V strede obce sa nachádza gréckokatolícky kostol. Oproti je gréckokatolícka farnosť, ktorú v súčasnosti vedie duchovný otec Marti Krajňak. V obci máme aj materskú škôlku . V prevádzke je aj obecná knižnica, v ktorej knihovnékom je Milan Koršňak.

V obci je zavedený vodovod a je splynofikovaná. V budúcnosti sa počíta aj s kanalizáciou.

Medzi podnikateľské subjekty v našej obci počítame firmu AGROKARPATY, ktorá má v našej obci otvorenú prevádzku, kde vyrába, balí a skladuje čaje a iné podobné produkty.V dedinke máme dva obchody so zmiešaným tovarom. Jeden prevádzkuje Anna Sokolová druhý Ján Gomoľa.
Pohostinstvá:
Denný bar Glacier - Peter Kopčák
Royal club, ktorý prevádzkujú manželia Sokolovci.

Tento kraj je priam stvorený na turistiku a oddych v prírode. Je tu možnosť chytania rýb, zbierania húb a iných lesných plodov, jazdy na koňoch, prechádzky, cykloturistika, poľovníctvo. V pláne je cyklotrasa Torysa, ktorá by mala viesť cez našu obec. Táto trasa bude spájať Ľubovnianske kúpele, ktoré sú od našej obce vzdialené 3 km.

Demografia
- Počet obyvateľov k 31.12.2004 spolu 429 muži 206
- ženy 223 Predproduktívny vek (0-14) spolu 52
- Produktívny vek (15-54) ženy 109
- Produktívny vek (15-59) muži 133
- Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 135
- Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -1 muži -1 ženy 0

Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:
- Predajňa potravinárskeho tovaru
- Pohostinské odbytové stredisko
- Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
- Knižnica
- Futbalové ihrisko
- Verejný vodovod
- Rozvodná sieť plynu
- Materská škola

Šambron leží v severnej časti Levočských vrchov a v Jakubianskej brázde v doline potoka Šambronka. Najvyšší bod Levočského pohoria zo strany obce je vrch "Siminy" s nadmorskou výškou cca 1280 m. Stred obce má nadmorskú výšku 672 m n. m., chotár 580 – 1120 m n. m. Členitý, mierne až stredne rezaný povrch chotára tvoria flyšové horniny, na severe tzv. šambronské vrstvy. Je tu sírouhlíkový prameň Smerďačky. Chotár je prevažne odlesnený, len v severnej a juhozápadnej časti sú malé plochy zmiešaného lesa s prevahou smreka. Prevládajú hnedé pôdy.

Podnikateľské subjekty v obci
AGROKARPATY - firma, ktorá má v obci otvorenú prevádzku, kde vyrába, balí a skladuje čaje a iné podobné produkty
Obchod so zmiešaným tovarom (prevádzkuje Anna Sokolová)
Obchod so zmiešaným tovarom (prevádzkuje Ján Gomoľa)

 

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.