Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /ZO JDS/ v Šambrone

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, Človek je krásny aj podľa vrások a bielych vlasov.

Dňa 19. apríla 2015 sme v Šambrone založili ZO JDS s počtom 52 členov. Našim cieľom je, aby sa seniori neizolovali , ale aby boli v kontakte s ľuďmi, aby sa vzájomne podporovali, rozvíjali svoje záujmy, zapájali sa do rôznych aktivít. Realizácia našej činnosti prebieha :

v oblasti kultúrno - spoločenskej / posedenia, spevácke vystúpenia, spolupráca s inými organizáciami, ... /

v zdravotnícko - osvetovej oblasti / prednášky, testovanie zdravia, ... /

v turisticko - poznávacej oblasti / výlety podľa návrhu členov ZO JDS /

v športovej oblasti / aktivity na obecnom ihrisku, účasť na okresných športových hrách, ... /

v brigádnickej oblasti  - staráme sa o čistotu a kvetinové záhony / pamätník 2. sv. vojny, Dom smútku, okolie cerkvi, hrob dievčiny padlej pri oslobodzovaní obce /

Naše stretnutia sú aj sladké, lebo členky - seniorky na podujatie vždy napečú chutné koláče.

Sme radi, že môžeme žiť plnšie, ešte sa aj niečomu priučiť, ísť sa niekam pozrieť,... medzi seberovnými zabudnúť na starosti i boliestky.

 

Anna Kopčáková

predsedníčka ZO JDS v Šambrone

tel: 0902 100 756

mail: annakop@slnet.sk

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.