ŠAMBRIŇCI

 

CHARAKTERISTIKA

 

Partia chlapov zo Šambrona príležitostne spievala na kultúrnych podujatiach doma v Šambrone, ale aj po susedných obciach, už od roku 2010, kde ich ľudia nazvali jednoducho ,,Šambriňci. Od roku 2014 mužská spevácka skupina pod týmto názvom vystupuje pravidelne. Svojským speváckym prejavom sa snaží osloviť ľudí, ale hlavne chce, aby neupadol do zabudnutia viachlasný spev, ktorým bol Šambron znamy vďaka folklórnej skupine Skalka, ktorá v obci pôsobila. Má za sebou mnoho vystúpení na rôznych kultúrno-spoločenských akciách v blízkom, aj širšom okolí, na folklórnych slávnostiach na Šumiaci, v Košiciach, festivaloch vo Svidníku, v Kamienke, ale aj za hranicami v Poľsku, Srbsku.

V repertoári má autentické folklórne piesne zo Šambrona, vlastné autorské piesne, ale aj štylizované rusínske, ukrajinské, aj šarišské ľudové piesne, ktoré sú spievané autentickým trojhlasom bez hudobného doprovodu, alebo v doprovode harmoniky. Ďalej má v repertoári koledy, aj iné duchovné piesne, s ktorými vystupuje najmä vo vianočnom období. V súčasnej dobe ju tvorí päť členov, jej vedúcim je Dr. Milan Ščigulinský.

V roku 2016 vydali CD pod názvom My pastyre prichodime na ktorom sú vianočné rusínske koledy, zvyky a vinše.

 

Milan Ščigulinský v.r.

 

 

Šambriňci - Košat vučky košat -videoklip

 

Adresa: Šambron 25, 065 45

Zriaďovateľ: Občianské združenie ŠAMBRIŇCI

IČO: 42419433

DIČ: 2120055762

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK7575000000004021437306

Vedúci skupiny: JUDr. Milan Ščigulinský

Kontakt na vedúceho skupiny: Šambron 90, 065 45, telefón: 00421903314417, email: milanscigulinsky@slnet.sk

Internetová stránka: https://www.facebook.com/sambrinci/

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.