Kultúra

V mesiaci oktober organizujeme v spolupráci s RD Plavnica akciu pod názvom - Poďakovanie za úrodu.Akcia začína svätou liturgiou a končí zábavou v kultúrnom dome.V roku 2007 to bolo spojené s PoĽovnickým združením Hromovec, kde bol pasovaný šťastný strelec jeleňa / viď foto / Počas dňa vystupujú speváci ľudových piesní, ktorí sú pozývaní z okolitých obcí, ale aj z našej obci a to mužská spevácka skupina , v ktorej je aj známe duo Lukacko, Karaffa. / viď foto / Samozrejme nachýba tombola.Veľmi obľúbenou sa stala oslava Deň matiek s kultúrnym programom , kde každa žena dostáva darček.

Koniec roka je spojený s oslavou jubilantov, kde sú pozvaní občania obce s okruhlým výročim, kde každý jubilant dostáva krásne nastenné hodiny s erbom obce.

____________________________________________________________________________________
Kultúrne pamiatky :

Kostol P. Márie
- gréckokatolícky, postavený r. 1872, romant. historizujúca stavba s novorománskymi prvkami, jednoloďový, s polygonálnym uzáverom presbytéria a polygonálnou vežou. V 2. svet. vojne poškodený.
Hlavný oltár s ikonostasom je nový.
Bočný oltár je pseudobarokový, z čias stavby kostola.
Obraz Kladenie do hrobu je z konca 18. st.
Kalich z mliečneho skla s maľovanými obrazmi sv. Petra a Pavla apošt. z r. 1636 je v zbierkach Šarišského múzea v Bardejove.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.