Povinné zverejňovanie zmlúv 2014, 2015, 2016, 2017, 2018


ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE a UZAVRETIE
2018
001 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva 20.03.2018/19.03.2018
002 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Zmluva 05.04.2018/05.04.2018
003 Kúpna zmluva Hardoňová Slávka Zmluva 09.05.2018/09.05.2018
004 Kúpna zmluva Hricková Iveta Zmluva 18.05.2018/18.05.2018
005 Zmluva o poskytovaní služieb PP PROTECT. s.r.o. Zmluva 18.05.2018/18.05.2018
006 Zmluva o účelovom úvere Zmluva 22.05.2018/22.05.2018
007 Dodatok k Zmluve o účlovom úvere Dodatok 30.05.2018/30.05.2018
008 Mandátna zmluva - detské ihrisko Zmluva 06.06.2018/06.06.2018
009 Kúpna zmluva Mgr. Ján Lukacko Zmluva 27.06.2018/27.06.2018
010 Kúpna zmluva Mgr. Ján Kušnír Zmluva 09.07.2018/09.07.2018
011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Prešovský samospravný kraj Zmluva 10.08.2018/10.08.2018
012 Príkazná zmluva Mamrillová Zmluva 01.10.2018/29.09.2018
013 Príkazná zmluva Triščová Zmluva 01.10.2018/29.09.2018
014 Dodatok k zmluve o dielo Premier Consulting, s.r.o. Dodatok 14.11.2018/13.11.2018
014 Zmluva o poskytnutí dotácie Detské ihrisko Zmluva 27.09.2018/25.09.2018
015 Zmluva o dielo M. Cup Production, s.r.o. Zmluva 15.11.2018/13.11.2018
016 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväazkov Zmluva 08.11.2018/07.11.2018
017 Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia Zmluva 30.11.2018/28.11.2018
018 Dodatok o zmluve o dielo Ing. Marek Medoň Dodatok 06.12.2018/05.12-2018
019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom Zmluva 11.12.2018/11.12.2018
020 Dotatok k zmluve poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok 03.12.2018/30.11.2018
021 Dodatok k zmluve o dielo PP PROTECT, s.r.o. Dodatok 13.12.2018/13.12.2018
022 Dodatok z zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Dodatok 10.12.2018/10.12.2018
2017
001 Kúpna zmluva, Štefan Mindek Šambron 12 Zmluva 23.01.2017/23.01.2017
002 Zmluva č. 151/338/17Pv o dodávke vody z verejného vodovodu Zmluva 21.01.2017/20.01.2017
003 Zamestnanecká zmluva o doplnkovom sporení Zmluva 30.03.2017/29.03.2017
004 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Zmluva 16.06.2017/19.06.2017
005 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva 25.07.2017/24.07.2017
006 Mandátna zmluva Zmluva 23.08.2017/22.08.2017
007 Zmluva o nájme Slovak Telekom, a.s. Zmluva 13.10.2017/12.10.2017
008 Zmluva o dielo Amfiteáter Zmluva 23.10.2017/20.10.2017
009 Kúpna zmluva Zmluva 02.11.2017/31.10.2017
010 Zmluva o dielo Amfiteáter Zmluva 30.11.2017/30.11.2017
011 Príkazná zmluva Zmluva 27.12.2017/28.12.2017
2016
001 Zmluva o dielo č. JO070116-5-1 Zmluva 08.01.2016/07.01.2016
002 Zmluva o dielo č. JO070116-5-2 Zmluva 08.01.2016/07.01.2016
003 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. Zmluva 19.01.2016/12.01.2016
004 Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. Zmluva 12.02.2016/08.02.2016
005 Zmluva o pôžičke C.T.O s.r.o. Zmluva 25.02.2016/11.02.2016
006 Zmluva SLOVGRAM Zmluva 08.04.2016/09.04.2016
007 Zmluva o dielo II. SLOVDACH, s.r.o. Zmluva 11.05.2016/09.05.2016
008 Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. MŠ Šambron Zmluva 17.05.2016/10.05.2016
009 Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO Zmluva 23.05.2016/18.05.2016
010 Zmluva Environmentálny fond Jún 2016 Zmluva 13.06.2016/02.06.2016
011 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Jún 2016 Zmluva 30.06.2016/29.06.2016
012 Zmluva Kultúra 2016 Zmluva 29.07.2016/19.07.2016
2015
001 Zmluva - PremierConsulting0001.pdf Zmluva 18.02.2015 /04.02.2015
002 Zmluva 1 Ecoled Solutions0001.pdf Zmluva 25.03.2015/16.03.2015
002 Zmluva Ecoled Solutions0001.pdf Zmluva 25.03.2015/16.03.2015
003 Zmluva o Dielo MOVYROB nova.pdf Zmluva 14.05.2015/-
004 Zmluva o Dielo Sambron Ing.Marek Medoň obnova obce
Zmluva 15.05.2015 / 24.3.2015
005 Zmluva Premier Consulting
Zmluva 15.05.2015/04.05.2015
006 Zmluva o pripojení­
Zmluva 22.05.2015 / 5.5.2015
006 Zmluva o pripojení­ 20001.pdf Zmluva 22.05.2015/5.5.2015
007 Zmluva o dielo Slovanet Zmluva 21.8.2015 /21.8.2015
008 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02733.pdf Zmluva 06.10.2015/16.09.2015
009 Zmluva o termínovanom úvere.pdf Zmluva 06.10.2015/06.10.2015
010 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke.pdf Dohoda 06.10.2015/06.10.2015
011 Darovacia zmluva.pdf Zmluva 06.10.2015/06.10.2015
012 Zmluva o spolupráci.pdf Zmluva 06.10.2015/06.10.2015
013 Dodotok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR02733.pdf Dodatok 22.10.2015/13.10.2015
014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.pdf Zmluva 28.08.2015/29.07.2015
015 Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM č. ZP-2015-0895-OPIS Dodatok 22.10.2015/30.09.2015
016 Zmluva o dielo - PRO Šambron 2015 - 2020 Zmluva 22.10.2015/08.10.2015
017 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM ZLP-2016-1165 - 5-2015 Zmluva 15.12.2015/09.12.2015
018 Zmluva - Dodatok o pripojení do Dátovej siete LiveNET 22015-VOIP - 20150130 Dodatok 15.12.2015/20.11.2015
2014
001 Komisionárska zmluva Sambron.pdf Zmluva 14.3.2014 / 7.3.2014
002 Zmluva o dodavke plynu RWE.pdf Zmluva 14.1.2014 / 13.1.2014
003 Zmluva o zbere a odvoze odpadu
Zmluva bod II. 09.04.2014 / 1.4.2014
004 Zmluva o poskytnutí financ. nenavratneho prispevku č PR01617.pdf Zmluva

17.06.2014/15.05.2014

 

005 Zmluva o Dielo Geosense SK,sro.pdf Zmluva 25.06.2014 / -
006 Zmluva o diele Geosense SK Podpisy.pdf Zmluva 25.06.2014 / 09.04.2014
007

Zmluva Kataster 2014 Jun.pdf

Zmluva 25.06.2014 / 22.05.2014
008 Zmluva 29.07.2014 Ministerstvo vnútra SR.pdf Zmluva 29.07.2014 / 29.07.2014
009 Mandatna zmluva CVO 29.07.2014.pdf Zmluva 29.07.2014 / 29.07.2014
010 Zmluva o poskytnutí dotácie 2014
Zmluva 11.08.2014 / 06.08.2014
011 Príkazna zmluva 16.7.2014 Mesto Stara Lubovna.pdf Zmluva 16.07.2014 / 02.09.2014
012 Zmluva PUĽS 2014
Zmluva 20.09.2014 / 13.09.2014
013 Zmluva kupna  Peter Sokol.pdf Zmluva 19.09.2014 / 12.09.2014
014 Mandátna zmluva Škovran.pdf Zmluva
015
Kupna Zmluva Sambron a Rokonál Peter
Zmluva
Cl. III
01.12.2014 /21.11.2014
016
Zmluva Ing. Mularcik - MOVYROB 22.12.2014.pdf Zmluva

14.05.2015 / 22.12.2014
017
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-085-2015
Zmluva

08.01.2016/22.12.2015

Povinné zverejňovanie zmlúv 2012 a 2013

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE a UZAVRETIE
001 Šambron vs Preš.s.k. Zmluva - dotácia 600€ 02.09.2012 -
002 Zmluva-Premier Consulting.pdf Zmluva 17.06.2013
003 Zmluva_H+EKO vz Sambron Elektroodpad.pdf Zmluva 17.06.2013
004 Zmluva DAD Maj 2013.pdf Zmluva 9.5.2013
005 Zmluva VEOLIA september 13 Zmluva 4.10.2013
006 Zmluva Enermont,s.r.o. 16.08.2013.pdf Zmluva Odsek 4.1 21.10.2013
007 Zmluva podtatranska vodárenská prev.spol. 19.9.2013.pdf Zmluva Odsek 4.0 21.10.2013
008 Zmluva_k_sluzbam_Nonstop_Banking 29-10-2013.pdf Zmluva 29.10.2013
009 Zmluva o poskytnuti dotácie - MV SR.pdf Zmluva 24.11./21.11.2013
010 Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ.pdf Zmluva 15.11.2013
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.