ZMLUVY 2018 na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 19.03.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 19.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 05.04.2018.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 05.04.2018

Kúpna zmluva Hardoňová Slávka 09.05.2018.pdf
Kúpna zmluva Hardoňová Slávka 09.05.2018

Kúpna zmluva Hricková Iveta 18.05.2018.pdf
Kúpna zmluva Hricková Iveta 18.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb PP PROTECT, s.r.o. 18.05.2018.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb PP PROTECT, s.r.o. 18.05.2018

Zmluva o účelovom úvere 22.05.2018.pdf
Zmluva o účelovom úvere 22.05.2018

Dodatok k zmluve o úvere 30.05.2018.pdf
Dodatok k zmluve o úvere 30.05.2018

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania .pdf
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - detské ihrisko

Kúpna zmluva Mgr. Ján Lukacko 27.6.2018.pdf
Kúpna zmluva Mgr. Ján Lukacko 27.6.2018

Kúpna zmluva Mgr. Ján Kušnír 09.07.2018.pdf
Kúpna zmluva Mgr. Ján Kušnír 09.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Prešovský samosprávny kraj 10.08.2018.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie - Prešovský samosprávny kraj 10.08.2018

Príkazná zmluva Mária Mamrillová 29.9.2018.pdf
Príkazná zmluva Mária Mamrillová 29.9.2018

Príkazná zmluva Mária Triščová 29.9.2018.pdf
Príkazná zmluva Mária Triščová 29.9.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie Detské ihrisko.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Detské ihrisko

Zmluva o poskytnutí dotácie 25.10.2018.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.10.2018

ZMLUVY 2017 na stiahnutie

Kúpna zmluva Štefan Mindek , Šambron 12.pdf
Kúpna zmluva Štefan Mindek , Šambron 12

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 20.01.2017.pdf
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 20.01.2017

Zamestnanecká zmluva 29.03.2017.pdf
Zamestnanecká zmluva o doplnkovom sporení 29.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 19.06.2017.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 19.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 24.07.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 24.07.2017

Mandátna zmluva 22.08.2017.pdf
Mandátna zmluva 22.08.2017

Zmluva o nájme Slovak Telekom, a.s. 12.10.2017.pdf
Zmluva o nájme Slovak Telekom, a.s. 12.10.2017

Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie - stavebné povoleni.pdf
Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie - stavebné povoleni 20.10.2017

Kúpna zmluva 31.10.2017.pdf
Kúpna zmluva 31.10.2017

Zmluva o dielo Amfiteáter 30.11.2017.pdf
Zmluva o dielo Amfiteáter 30.11.2017

Príkazná zmluva 27.12.2017.pdf
Príkazná zmluva 27.12.2017

ZMLUVY 2016 na stiahnutie

Zmluva o dielo č. JO070116-5-1.pdf
Zmluva o dielo č. JO070116-5-1

Zmluva o dielo č. JO070116-5-2.pdf
Zmluva o dielo č. JO070116-5-2

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z .pdf
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.

Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o..pdf
Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o.

Dodatok k Zmluve o pôžičke zo dňa 14.08.2015.pdf
Dodatok k Zmluve o pôžičke C.T.O. s.r.o.

Zmluva SLOVGRAM 1.4.2016.pdf
Zmluva SLOVGRAM 1.4.2016

Zmluva o dielo II. SLOVDACH, s.r.o..pdf
Zmluva o dielo II. SLOVDACH, s.r.o.

Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. 10.5.2016 Materská škola Šambr.pdf
Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. Materská škola Šambron

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO 18.5.2016.pdf
Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO 18.5.2016

Zmluva Environmentálny fond Jún 2016.pdf
Zmluva Environmentálny fond Jún 2016

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve jún 2016.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Jún 2016

Zmluva kultúra 2016.pdf
Zmluva č. 439/2016/OK kultúra 2016

ZMLUVY 2015 na stiahnutie

Zmluva - PremierConsulting0001.pdf
Zmluva - Premier Consulting 04.02.2015

Zmluva 1 Ecoled Solutions0001.pdf
Zmluva Ecoled Solutions0001

Zmluva Ecoled Solutions0001.pdf
Zmluva Ecoled Solutions0002

Zmluva o Dielo MOVYROB nova.pdf
Zmluva o Dielo MOVYROB nova

Zmluva o Dielo Sambron Ing.Marek Medoň obnova obce 24.3.2015.pdf
Zmluva o Dielo Sambron Ing.Marek Medoň obnova obce 24.3.2015

Zmluva Premier Consulting 04.05.2015.pdf
Zmluva Premier Consulting 04.05.2015

Zmluva o pripojení­ 10001.pdf
Zmluva o pripojení­ 10001 5.5.2015

Zmluva o pripojení­ 20001.pdf
Zmluva o pripojení­ 20001

zmluva o dielo Slovanet.pdf
Zmluva o dielo Slovanet

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02733.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02733 - 06.10.2015

Zmluva o termínovanom úvere.pdf
Zmluva o termínovanom úvere č. 1085/2015/UZ - 06.10.2015

Zmluva o termínovanom úvere - Odkladacie podmienky.pdf
Zmluva o termínovanom úvere č. 1085/2015/UZ - Príloha: Odkladacie podmienky - 06.10.2015

Zmluva o termínovanom úvere - Vzor žiadosti o poskytnutie peňaž.pdf
Zmluva o termínovanom úvere č. 1085/2015/UZ - Príloha: Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov - 06.10.2015

Zmluva o termínovanom úvere - Špecifické podmienky úveru.pdf
Zmluva o termínovanom úvere č. 1085/2015/UZ - Príloha: Špečifické podmienky úveru - 06.10.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke.pdf
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1675/2015/D - 06.10.2015

Darovacia zmluva.pdf
Darovacia zmluva č. 56/2015 - č. 20150137 - 06.10.2015

Zmluva o spolupráci.pdf
Zmluva o spolupráci č. 57/2015 - č. D2.1-20150117 - 06.10.2015

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02733.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02733 - 22.10.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí .pdf
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí č. ZLP-2015-0895/OPIS

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM č. ZLP-2015-0895-OPIS.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM č. ZLP-2015-0895-OPIS

Zmluva o dielo - PRO Šambron 2015 - 2020.pdf
Zmluva o dielo - PRO Šambron 2015 - 2020

Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM ZLP-2016-1165 - 5-2015.pdf
Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM ZLP-2016-1165 - 5-2015

Zmluva - Dodatok o pripojení do Dátovej siete LiveNet 22015-VOIP - 20150130.pdf
Zmluva - Dodatok o pripojení do Dátovej siete LiveNet 22015-VOIP - 20150130

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-085-2015.pdf
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-085-2015

ZMLUVY 2014 na stiahnutie

Komisionárska zmluva Sambron.pdf
Komisionárska zmluva Sambron

Zmluva o dodavke plynu RWE.pdf
Zmluva o dodavke plynu RWE

Zmluva o zbere a odvoze odpadu 1.Apríla.pdf
Zmluva o zbere a odvoze odpadu 1.Apríla

Zmluva o poskytnutí financ. nenavratneho prispevku č PR01617.pdf
Zmluva o poskytnutí financ. nenavratneho prispevku č PR01617

Zmluva o Dielo Geosense SK,sro.pdf
Zmluva o Dielo Geosense SK,sro

Zmluva o diele Geosense SK Podpisy.pdf
Zmluva o diele Geosense SK Podpisy

Zmluva Kataster 2014 Jun.pdf
Zmluva Kataster 2014 Jun

Zmluva 29.07.2014 Ministerstvo vnútra SR.pdf
Zmluva 29.07.2014 Ministerstvo vnútra SR

Mandatna zmluva CVO 29.07.2014.pdf
Mandatna zmluva CVO 29.07.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie 2014 August.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie 2014 August

Príkazna zmluva 16.7.2014 Mesto Stara Lubovna.pdf
Príkazna zmluva 16.7.2014 Mesto Stara Lubovna

Zmluva PUĽS 2014 13.09.2014.pdf
Zmluva PUĽS 2014 13.09.2014

Zmluva kupna 12.09.2014 Peter Sokol.pdf
Zmluva kupna 12.09.2014 Peter Sokol

Mandátna zmluva Škovran.pdf
Mandátna zmluva Škovran 2014

Kupna Zmluva Sambron a Rokonál Peter 21.11.2014.pdf
Kupna Zmluva Sambron a Rokonál Peter 21.11.2014

Zmluva Ing. Mularcik - MOVYROB 22.12.2014.pdf
Zmluva Ing. Mularcik - MOVYROB 22.12.2014

ZMLUVY 2013 na stiahnutie

Zmluva Sambron vs. Preš. samosp. kraj 600€.pdf
Zmluva Sambron vs. Preš. samosp. kraj 600€

Zmluva DAD Maj 2013.pdf
Zmluva DAD Maj 2013

Zmluva-Premier Consulting.pdf
Zmluva-Premier Consulting

Zmluva_H+EKO vz Sambron Elektroodpad.pdf
Zmluva_H+EKO vz Sambron Elektroodpad

Zmluva Enermont,s.r.o. 16.08.2013.pdf
Zmluva Enermont,s.r.o. 16.08.2013

Zmluva podtatranska vodárenská prev.spol. 19.9.2013.pdf
Zmluva podtatranska vodárenská prev.spol. 19.9.2013

Zmluva_k_sluzbam_Nonstop_Banking 29-10-2013.pdf
Zmluva_k_sluzbam_Nonstop_Banking 29-10-2013

Zmluva o poskytnuti dotácie - MV SR.pdf
Zmluva o poskytnuti dotácie - MV SR

Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.