Prinášame Vám V.Z.N. pre rok 2013

VZN - DS Šambron.doc
VZN - Dom smútku

VZN 2013.doc
VZN o miestnych daniach na územi obce Šambron na rok 2013,2014,2015

VZN 2018 dane.doc
VZN - dane 2018

VZN o miestnych daniach na území obce Šambron s účinnosťou od 01.01.2020.pdf
VZN o miestnych daniach na území obce Šambron s účinnosťou od 01.01.2020

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.