Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Prevádzkový poriadok pohrebiska Október 2016

VÝPIS Uznesenie odpredať pozemok 10.02.2017.pdf
VÝPIS Uznesenie odpredať pozemok 10.02.2017

Uznesenia OZ č. 12 - 18.doc
Schválenie predaja pozemku a určenie podmienok predaja

Uznesenia OZ č. 19 - 27.doc
Žiadosť občanov o odkúpenie pozemkov

Uznesenia OZ č. 28 - 36.doc
Uznesenia OZ č. 28 - 36

Uznesenie OZ č. 37 - 46.pdf
Uznesenie OZ č. 37 - 46

Uznesenia OZ č. 47 - 56.doc
Uznesenia OZ č. 47 - 56

Uznesenie OZ č. 57 - 72.doc
Uznesenie OZ č. 57 - 72

Uznesenie OZ č. 73 - 80.doc
Uznesenie OZ č. 73 - 80

Uznesenie OZ č. 81 - 86 -.doc
Uznesenie OZ č. 81 - 86

Uznesení z ust. OZ.doc
Uznesení z ust. OZ

Úznesenie č. 10 -19.doc
Úznesenie č. 10 -19

Uznesenie č.20-29.doc
Uznesenie č.20-29

Uznesenia č. 30-39.pdf
Uznesenie č. 30-39

Uznesenia č. 40-52.pdf
Uznesenie č. 40-52


Uznesenia č. 67-76.pdf
Uznesenia č. 67-76

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.