Povinné zverejňovanie objednávok 2015

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET OBJEDNÁVKY, DÁTUM VYSTAVENIA SUMA
POZNÁMKY
2019
001 RD Plavnica Odhrňavanie snehu
2018
001 Magnetkomat, s.r.o. Magnetky s fotografiou a erbom obce 08.01.2018
002 Prvá internetová, s.r.o. Internet MŠ 19.01.2018
003 Pracovná obuv a odev MŠ 22.05.2018
004 Františk Gurka Stavebné práce oprava oplotenia -  arál školy 22.05.2018
005 Pracovný odev MŠ 29.05.2018
006 Ing. Milan Štupák- IVS Makadam
007 SLOVDACH s.r.o. Dodávka a montáž žľabov a terénne úpravy 29.06.2018
008 CBS spol, s.r.o. Letecké fotografie 20.07.2018
009 Dynava s.r.o. Set na sedenie, skladacia lavica 25.07.2018
010 Alžbeta Straková Športové trofeje 30.07.2018
011 Tomáš Dinis Rekonštrukcia oplotenia v areály školy 31.07.2018
012 Ingrid Vnenková - Pekná Zóna Regenerácia pracovnej sily - masaž

 

 

013 OZ ĽH Bystrianka Objednávka Dožinky 2018
014 OZ Šambriňci Objednávka Dožinky 2018
2017
001 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Prehliadka servisná hasičského auta 10.01.2017
002 Ing. Ján Štupák Znalecký posudok na nehnuteľnosť LV č. 724 k. u. Šambron
003 PRODO, s.r.o. Poprad Klasická drezová batéria HAKL
004 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 29.03.17
005 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 27.04.17
006 LIM PO, s.r.o. Prešov Obojstranná tabuľa obce
007 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 12.05.17
008 Janka Mišenková - BUSHLION pracovný odev pre pracovníkov MŠ 06.06.17
009 Janka Mišenková - BUSHLION pracovná obuv pre pracovníkov MŠ 06.06.17
010 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 27.06.17
011 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 25.07.17
012 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 08.08.17
013 LIM PO, s.r.o. Športové potreby Športový deň 2017
014 PROMETEUS-SL, s.r.o. Ochranné pracovné prostriedky DHZ 17.08.17
015 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 07.09.17
016 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 21.09.17
017 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 04.10.2017
018 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 27.10.2017
019 EKOS, spol. s.r.o. SL Zneškodnenie odpadov na skládke 13.11.2017
020 Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Zimná údržba lesných ciest 29.11.2017
001 CTO CTO0001.pdf 0,00
002 INPRO POPRAD, s.r.o. Verejné obstarávanie MŠ- zateplenie a výmena okien 360,00
2016
001 Občianske združenie Šambriňci Výroba a dodanie CD nosičov s erbom 300,00
002 SLOVDACH, s.r.o. Dokončovacie práce MŠ
003 EKOS, spol. s.r.o. Zneškodnenie odpadov na skládke 08/16
004 EKOS, spol. s.r.o. Zneškodnenie odpadov na skládke 09/16
005 Tomáš Dinis Stavebné práce OÚ chodby a miestnosti
006 EPC, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rozvádzača VO
007 Daniel Šimšaj TVS
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.