OBJEDNÁVKY 2020 na stiahnutie

Objednávka č.1 20 - RD v Plavnici.pdf
Objednávka č.1/20 - RD v Plavnici

Objednávka - Nay Elektrodom.pdf
Objednávka - Nay Elektrodom

OBJEDNÁVKY 2019 na stiahnutie

Objednávka č. 1.pdf
Objednávka č. 1

Objednavka č. 3.pdf
Objednávka č.3


Obejdnávka č. 719 - PROMETEUS.pdf
Objednávka č. 7 - PROMETEUS

Objednávka č. 4 - LIM PO.pdf
Objednávka č. 4 - LIM PO

Objednávka č. 8 - Joe Laughter.pdf
Objednávka č.8 - Joe Laughter

Objednávka - MAPA Slovaka Digital s.r.o..pdf
Objednávka - MAPA Slovakia Digital, s.r.o.


OBJEDNÁVKY 2018 na stiahnutie

Objednávka Magnetkomat, s.r.o. 08.01.2018.pdf
Objednávka Magnetkomat, s.r.o. 08.01.2018

Objednávka Internet MŠ 19.1.2018.pdf
Objednávka Internet MŠ 19.1.2018

Objednávka pracovná obuv a odev MŠ 22.05.2018.pdf
Objednávka pracovná obuv a odev MŠ 22.05.2018

Objednávka František Gurka 22.05.2018.pdf
Objednávka František Gurka 22.05.2018

Objednávka Pracovný odev MŠ 29.05.2018.pdf
Objednávka Pracovný odev MŠ 29.05.2018

Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS 30.05.2018.pdf
Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS 30.05.2018

Objednávka SLOVDACH s.r.o. 29.06.2018.pdf
Objednávka SLOVDACH s.r.o. 29.06.2018

Objednávka CBS spol, s.r.o. 20.07.2018.pdf
Objednávka CBS spol, s.r.o. 20.07.2018

Objednávka Dynava s.r.o. 25.07.2018.pdf
Objednávka Dynava s.r.o. 25.07.2018

Objednávka Alžbeta Straková 30.07.2018.pdf
Objednávka Alžbeta Straková 30.07.2018

Objednávka Tomáš Dinis 31.07.2018.pdf
Objednávka Tomáš Dinis 31.07.2018

FA Objednávka Ingrid Vnenková - Pekná Zóna.pdf
FA Objednávka Ingrid Vnenková - Pekná Zóna

Objednávka Dožinky OZ ĽH Bystrianka.pdf
Objednávka Dožinky OZ ĽH Bystrianka

Objednávka Dožinky OZ Šambriňci.pdf
Objednávka Dožinky OZ Šambriňci

OBJEDNÁVKY 2017 na stiahnutie

Objednávka č. 1 na prehliadku hasičského auta.pdf
Objednávka č. 1 na prehliadku hasičského auta 10.01.2017 DHZ

Objednávka znalecký posudok na nehnuteľnosť 02.02.2017.pdf
Objednávka znalecký posudok na nehnuteľnosť 02.02.2017

Objednávka drezová batéria 07.03.2017.pdf
Objednávka drezová batéria 07.03.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 29.03.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 29.03.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 27.04.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 27.04.2017

Objednávka obojstranná tabuľa obce.pdf
Objednávka obojstranná tabuľa obce 10.05.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 12.05.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 12.05.2017

Objednávka pracovný odev MŠ 06.06.2017.pdf
Objednávka pracovný odev MŠ 06.06.2017

Objednávka pracovná obuv MŠ 06.06.2017.pdf
Objednávka pracovná obuv MŠ 06.06.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 27.06.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 27.06.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 25.07.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 25.07.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 08.08.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 08.08.2017

Objednávka športové potreby Športový deň.pdf
Objednávka športové potreby Športový deň 2017

Objednávka Ochranné pracovné prostriedky DHZ 17.08.17.pdf
Objednávka Ochranné pracovné prostriedky DHZ 17.08.17

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 07.09.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 07.09.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 21.09.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 21.09.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 4.10.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 04.10.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 27.10.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 27.10.2017

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 13.11.2017.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 13.11.2017

Objednávka Vojenské lesy a majetky SR 29.11.2017.pdf
Objednávka Vojenské lesy a majetky SR 29.11.2017

OBJEDNÁVKY 2016 na stiahnutie

Objednavka CD nosičov s erbom.pdf
Objednavka CD nosičov s erbom

Objednávka dokončovacie práce MŠ SLOVDACH, s.r.o..pdf
Objednávka dokončovacie práce MŠ SLOVDACH, s.r.o.

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 16.8.2016.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 16.8.2016

Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 6.9.2016.pdf
Objednávka EKOS, spol. s.r.o. 6.9.2016

Objednávka stavebných prác OÚ chodby a miestnosti.pdf
Objednávka stavebných prác OÚ chodby a miestnosti

Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie.pdf
Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie 5.10.2016

Objednávka TVS.pdf
Objednávka TVS 7.11.2016

OBJEDNÁVKY 2015 na stiahnutie

CTO0001.pdf
Objednavka CTO0001

Objednávka č. 1.pdf
Objednávka č. 1

OBJEDNÁVKY 2014 na stiahnutie

Objednávka na zber, prepdavu a zneškodnovanie zvyskového komunálneho odpadu na rok 2015 TDO- 20150001.pdf
Objednávka na zber, prepdavu a zneškodnovanie zvyskového komunálneho odpadu na rok 2015 TDO- 20150001

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.